หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet