หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

ข้อมูลการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet