หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

ป้ายกำกับ คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ปี ๒๕๖๒

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้