หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

ป้ายกำกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้