หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

ป้ายกำกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้