ชื่อ - นามสกุล :นายบุญธรรม นนตานอก
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
หน้าที่หลัก :ผู้บังคับบัญชา
ที่อยู่ :
Telephone :0819992782
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งกระเต็น
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น