หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล การประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet