หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  จ่าเอกเอกชัย ถินนอก

  นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นายวิทยา สูงเนิน

  เจ้าพนักงานธุรการ

  ๐๔๔-๖๖๖๓๘๒

 • thumbnail

  นายวิทูรย์ ทนกระโทก

  นายช่างโยธา

  044666382

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ยินดี

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวกนกอร แก้วกองกูล

  คนงานทั่วไป

  044666382