หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

    นางอิสสริยา จิตสุภาพ

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.