หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสามารถ รัตนเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0933816788

 • thumbnail

  นายเลื่อน กรรไตร

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0862641144

 • thumbnail

  นายบรรจง ยวกไธสง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0801678846

 • thumbnail

  นายสมัย เทพตาแสง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0927197492