หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบรรจง ยวกไธสง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

รายละเอียด

ที่อยู่อบต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0801678846

อีเมล