หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทัย ภูหลาบ

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภาองค์การ

ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 1

รายละเอียด

ที่อยู่อบต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0933364385

อีเมล