หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร มากไธสง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0857680785

 • thumbnail

  นายทองพูน ศาสตร์พงษ์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0982329286

 • thumbnail

  นางทองเจือ กระราม

  เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0982392904

 • thumbnail

  นายสุนทร อาสานอก

  สมาชิกสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 7

  0810655503

 • thumbnail

  นายอุทัย ภูหลาบ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 1

  0933364385

 • thumbnail

  นางพรนิภา พัดศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๓

  0653169628

 • thumbnail

  นายทะนงศักดิ์ ทบวัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๔

  0837842230

 • thumbnail

  นางสาวพรนิภา ภูชุม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๙

  0933435711