หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  จ่าเอกเอกชัย ถินนอก

  นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  จ่าเอกณรงค์ ตกุดเพชร

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายพชรพล เขตนิมิตร

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นายณัฐกิตติ์ พูลสวัสดิ์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นายอุดม น้อยสมมิตร

  พนักงานจ้างเหมาบริการ