หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสุวพิชญ์ โข่มรคา

  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางยอดพธู พนารินทร์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน