หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสุวพิชญ์ โข่มรคา

  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางยอดพธู พนารินทร์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓