หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

ป้ายกำกับ ประกาศสภา อบต.ทุ่งกระเต็น เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562